Årsmøter

ÅRSMØTE 2019

Årsmøtet holdes torsdag  27. februar 2020 kl. 18:00 i skytterhuset på Hovdmoen skytebane.

Saker til årsmøte må sendes til Per Fleischmann, innen 20 februar 2020.

Frasigelser av verv sendes:
André Junge-Larsen, (a_junge_larsen4@hotmail.com) Rådyrveien 22, 2450 Rena, innen 13 februar 2020.

Referat, årsberetning og regnskap for 2018 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2017 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2016 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2015 kan du se her.