Årsmøter

ÅRSMØTE 2017

Årsmøtet holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i skytterhuset på Hovdmoen skytebane.

Saker til årsmøte må sendes til Arne Sveen, innen 15 februar 2018.

Frasigelser av verv sendes:
Frank Westgård, Blikstad, 2450 RENA eller
Arne Sveen, Haugedalsveien 368, 2450 RENA,
innen 15 februar 2018.

Referat, årsberetning og regnskap for 2016 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2015 kan du se her.