Årsmøter

ÅRSMØTE 2021

Årsmøte 2021 er avholdt

Referat, årsberetning og regnskap for 2021 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2020 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2019 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2018 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2017 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2016 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2015 kan du se her.