Årsmøter

ÅRSMØTE 2020

Årsmøte 2020 er avholdt

Referat, årsberetning og regnskap for 2020 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2019 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2018 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2017 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2016 kan du se her.

Referat, årsberetning og regnskap for 2015 kan du se her.